Enkel og sikker tilgang til bilder og kliniske data

Sectra IDS7 er en omfattende arbeidsstasjon som gir kraftige diagnoseverktøy, som sikrer enkel og sikker tilgang til kliniske data og bilder i hele bedriften.

Systemkrav

For å kunne bruke IDS7 trenger du:

Hvis disse komponentene ikke allerede er installert, vil du få melding om det under installasjonen av programmet eller første gang programmet kjøres. Klikk på lenkene over for å installere de nødvendige komponentene. Vær oppmerksom på at installasjonen av komponentene over krever at du har administratorrettigheter.

Mer informasjon

Sectra IDS7 er pakket som et ClickOnce-program. Når du bruker systemet for første gang, vil Internett-komponentene for IDS7 automatisk bli lastet ned til datamaskinen. Klikk på "Kjør" hvis du vil laste ned og kjøre programmet.

Komponentsikkerhet

Sectra IDS7 er en digitalt signert programvarekomponent. Dette betyr at forhandleren garanterer at programmet er sikkert og ikke inneholder virus. Du kan trygt laste ned programmet uten å være redd for integriteten til systemet ditt.

Merk

For å bruke IDS7 trenger duMicrosoft Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 som kjører Microsoft Windows XP, Windows 7 eller Windows 8.1.